Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ມື້ສຳຄັນ

ເຈົ້າຄິດແນວໃດເມື່ອຕ້ອງອອກຄ່າອາຫານກັບແຟນ?

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກສະໄໝຈະປ່ຽນໄປແລ້ວ ແລະ ແມ່ຍິງກໍມີສິດສະເໝີພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງໃນແງ່ຂອງການເງິນ ແລະ ວຽກງານ, ແຕ່ພື້ນຖານແລ້ວແມ່ຍິງຍັງຄົງຄາດຫວັງ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງໃນເລື່ອງຂອງການເງິນ, ອີກຢ່າງກໍຢູ່ທີ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຕົກລົງກັນເອງ, ຜູ້ຊາຍ ເມື່ອຕັດສິນໃຈພາແຟນໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານແລ້ວ ກໍຕ້ອງກະເປົ໋າໜັກແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະຕ້ອງໄດ້ເປັນສຸພາບບູລຸດ ອອກຄ່າອາຫານທຸກຄັ້ງທີ່ພາແຟນໄປ, ແຕ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດແບບນີ້ ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊາຍອອກຄ່າອາຫານໃຫ້ທຸກຄັ້ງ ເຖິງວ່າເຂົາຈະເຕັມໃຈຈ່າຍກໍຕາມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!