Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ລະດູຮ້ອນ

ອາຫານເປັນພິດ! ໂຮກອັນຕະລາຍ ທີ່ມາກັບລະດູຮ້ອນ

ອາຫານເປັນພິດ ເກີດຈາກການກິນອາຫານ ຫຼື ນ້ຳ ທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອໂຣກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງອາດພົບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ໂດຍອາການເບື້ອຕົ້ນຈະມີອາການປຸ້ນທ້ອງ, ປວດຮາກ ແລະ ເກີດອາການຖອກທ້ອງຖ່າຍແຫຼວຕາມມາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!