Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ລະບົບລົດເມດ່ວນ

ລະບົບລົດເມດ່ວນ BRT ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກຳລັງຈະມີລະບົບລົດເມດ່ວນ BRT ເຊິ່ງໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງທາງອ້ອມຮອບສະຖານີລົດເມດ່ວນ ແລະ ການສະໜອງຕິດຕັ້ງລະບົບຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະແລ້ວ ເຊິ່ງທັງສອງໂຄງການຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນຕຸລາປີ 2024. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງມີອີກ 4 ສັນຍາກໍ່ສ້າງທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປະເມີນຈັດຫາເອົາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມພ້ອມມາກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງລວມມີການກໍ່ສ້າງເລນລົດເມ BRT ແລະ ສະຖານີ ຂຶ້ນ-ລົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!