Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ

​ຂໍ້​ມູນ​ສຳ​ຄັນ! ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ​​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ລັດ ແລະ​ເອ​ກະ​ຊົນ

ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ຂອ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ອອກຄຳແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ສິນຄ້າ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມການນຳເຂົ້າ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!