Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ລັດຖະບານລາວ

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫາລືວາງແຜນຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວາງທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບສ້າງຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!