Tag: ລາຄາຊີ້ນໝູ

“ຊີ້ນໝູແພງ” ເຮັດແນວໃດ?

ປັດຈຸບັນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລາຄາຊີ້ນໝູຢູ່ບ້ານເຮົາ ກຳລັງເປັນກະແສສັງຄົມບໍ່ໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໝູ ບາງສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເມນູອາຫານທີ່ເຮັດ ຈາກໝູ ໄປບໍລິໂພກອາຫານປະເພດ ອື່ນແທນ ເນື່ອງຈາກລາຄາໝູທີ່ສູງຂຶ້ນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!