Monday, July 15, 2024
Lenovo

Tag: ລາງວັນຮອນດາ

ສລຍ ຈັດປະຖົມນິເທດລາງວັນຮອນດາ ສຳລັບນັກວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ 3 ຄະນະວິຊາ ມ.ຊ

ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນັກວິສະວະກອນ ແລະນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເວົ້າລວມ; ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ນັກສຶກສາ ຄະ ນະວິສະວະກຳສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເພື່ອຊີງທຶນການສຶກສາ ຈາກມູນນິທິລາງວັນຮອນດາ. ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດປະຖົມນິເທດລາງວັນຮອນດາ ສຳລັບນັກວິທະ ຍາສາດ ແລະນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ 3 ຄະນະວິຊາ(...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!