Friday, June 14, 2024
Lenovo

Tag: ລາຊາບີ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ “ລາຊາບີ ຜັກຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ” ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19

ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄວ້ດັ່ງນີ້

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!