Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ລາຍຮັບເພີ່ມ

ອາຊີບເສີມ ທີ່ທຸກຄົນເຮັດໄດ້ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກປະຈຳ.

ຢູ່ໃນສັງຄົມຍຸກເສດຖະກິດແບບນີ້ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ຢາກເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງ ຫຼື ມີລາຍໄດ້ພຽງຊ່ອງທາງດຽວ ຄົນທີມີວຽກຫຼັກຢູ່ແລ້ວ ກໍຫາວຽກເສີມເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍລົງ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງພະນັກງານທີ່ຫາລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊ່ອງທາງດຽວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!