Tag: ລາວ-ບຣາຊິນ

ລາວ-ບຣາຊິນ ຮ່ວມກັນລົງນາມສັນຍາການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ.

ສປປ ລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມສັນຍາ ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາ ໃນຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງສອງຝ່າຍ ເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ, ລ້ຽງສັດ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ການເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເພື່ອການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!