Saturday, April 13, 2024
Lenovo

Tag: ລົດໄຟຟ້າ

ລົດໄຟຟ້າຊ່ວຍປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ແທ້ບໍ່?

ລົດໄຟຟ້າເປັນອາວຸດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຮັບມືຕໍ່ຕ້ານພາວະໂລກຮ້ອນ ແຕ່ລົດໄຟຟ້າຊ່ວຍປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງທິດສະດີນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງສະເໝີໄປ. ເພາະຍັງມີບາງງານວີໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຳຫຼັບໃນບາງປະເທດ ລົດໄຟຟ້າປ່ອຍກາສຄາບອນຫຼາຍກວ່າລົດທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນອີກດ້ວຍ.

6 ເຫດຜົນທີ່ເລືອກໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ແທນລົດນໍ້າມັນ

ຜູ້ໃຊ້ລົດຫຼາຍຄົນເລີ່ມຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ລົດໃນອະນາຄົດ ວິກິດດ້ານເຊື້ອໄຟທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍກ໊າສຂອງລົດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ລົດໄຟຟ້າ ຈະເຂົ້າມາແທນລົດນໍ້າມັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຫຼາຍຄົນຈຶ່ງຫັນໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າແທນລົດນໍ້າມັນ.

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ບໍລິສັດເອກະຊົນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເປີດໂຕໂຄງການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າເພືີ່ອສືກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເອົາລົດໄຟຟ້າມານຳໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ໃນປະເທດລາວ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!