Thursday, April 18, 2024
Lenovo

Tag: ວັນຈ່າຍ ວັນໄຫວ້ ວັນທ່ຽວ

ກຸດຈີນ 2024 ວັນຈ່າຍ ວັນໄຫວ້ ວັນທ່ຽວ ຖືກວັນຫຍັງ ຫ້າມເຮັດຫຍັງແນ່

ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວກັບວັນກຸດຈີນ ເຊິ່ງຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນ ເຊື້ອສາຍຫວຽດນາມ ຈະພາກັນໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວອອກໄປເຮັດບຸນ ແລະ ວາງແຜນພັກຜ່ອນ ເຊິ່ງປີນີ້ວັນຈ່າຍກົງກັບວັນທີ 8 ກຸມພາ, ວັນໄຫວ້ ວັນທີ 9 ກຸມພາ ແລະ ວັນພັກຜ່ອນຖືກ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 ເຊິ່ງແຕ່ລະມື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!