Saturday, April 13, 2024
Lenovo

Tag: ວັນບໍລິຈາກເລືອດໂລກ

ຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວັນບໍລິຈາກເລືອດໂລກ.

ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໃນການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາເນື່ອງໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຈຸດປະສົງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃນການ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກໃຈ ບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ຄືກັບປີທີ່ຜ່ານມາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!