Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ວິຕາມິນຊີ

ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແຂງແຮງ ດ້ວຍວິຕາມິນຊີຈາກໝາກໄມ້ 5 ຊະນິດ

ເນື່ອງຈາກອາກາດມີປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາປັບສະພາບບໍ່ທັນ ກໍຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ແມ່ນມີພູມຕ້ານທານໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳໝາກໄມ້ 5 ຊະນິດ ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ໃຫ້ທຸກຄົນເລືອກກິນກັນເລີຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນຫວັດໃນເວລາອາກາດປ່ຽນແປງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!