Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ວິທີປ່ຽນພາບ

ວິທີປ່ຽນພາບ ຂາວດໍາໃຫ້ເປັນສີ ງ່າຍໆແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Photoshop

ຍຸກສະໄໝນີ້ ການແຕ່ງຮູບພາບບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ ໃຜໆກໍສາມາດແຕ່ງຮູບໄດ້ງ່າຍໆ ບໍ່ຄືກັບແຕ່ກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ມີເທັກໂນໂລຍີ ການທີ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຂາວດໍາຮູບໜຶ່ງ ເປັນຮູບສີ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໂປແກຣມທີ່ມີລາຄາສູງ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນສາມາດປ່ຽນໄດ້ງ່າຍໆທີ່ Palette.fm

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!