Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: ວຽນທຽນ

ເປັນຫຍັງຊື່ “ວຽງຈັນ” ຈຶ່ງຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Vientiane”

ຄົນລຸ້ນໃໝ່ເຄີຍມີຂໍ້ສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເອີ້ນວຽງຈັນຂອງລາວເຮົາວ່າ "ວຽນທຽນ" ແລະ ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ "Vientiane" ທັ້ງໆທີ່ "ວຽນທຽນ" ໃນພາສາລາວ ກໍເປັນອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຫຍັງເຊື່ອມໂຍງກັບ "ວຽງຈັນ" ໂດຍກົງເລີຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!