Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບ

5 ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບ ຕ້ອນຮັບລົມໜາວວັນຄຣິສມາດ

ໜາວນີ້ ໄປຖ່າຍຮູບຢູ່ໃສດີ? ໃກ້ຮອດວັນຄຣິສມາດແລ້ວ ເຖິງວ່າວັນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ແມ່ນເທດສະການຂອງບ້ານເຮົາ ແຕ່ກໍມີຊາວຕ່າງຊາດທີ່ມາອາໄສຢູ່ລາວ ແລະ ກໍມີຄົນລາວບາງສ່ວນທີ່ຈັດວັນດັ່ງກ່າວເປັນວັນໃນຄອບຄົວເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!