Monday, July 22, 2024
Lenovo

Tag: ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ

ຟຣີ ຄ່າຮຽນ, ຄ່າຫໍພັກ ແລະ ຄ່າອຸປະກອນການຮຽນ ສາຂາ ຊ່າງຖັກວິກຜົມ ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ

ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ, ເປີດສອນການຝຶກສີມືແຮງງານ ສາຂາ ຊ່າງຖັກວິກຜົມ . ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2019, ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ, ໄດ້ມີພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!