Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ສະຖິຕິເດັກພິການ

ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິເດັກພິການ

ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຮຽບຮຽງເນື້ອໃນປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ,

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!