Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

Tag: ສະເປ ແອວກໍຮໍ

ສະເປ ແອວກໍຮໍ! ຖ້າໃຊ້ບໍ່ຖືກວິທີ ອາດພາໃຫ້ປ່ວຍເປັນ “ໂຣກທາງເດີນຫາຍໃຈ” ໄດ້.

ສະຖານະການ "Covid" ທີ່ແຜ່ລາມມາເປັນເວລາດົນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ ລຶ້ງເຄີຍກັບການໃຊ້ ສະເປ ແອວກໍຮໍລ້າງມື ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນເປັນອັນຕະ ລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້. ຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກລະບົບທາເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍ ຕ້ອງອອກມາເຕືອນ ແລະ ແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ ແອວກໍຮໍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!