Monday, July 22, 2024
Lenovo

Tag: ສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນ ບັນຫາເນື້ອທີ່

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນ ບັນຫາເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ກັບບັນຫາການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເນື້ອທີ່ຕົວຈິງໄດ້ຖືກບຸກລຸກ ແລະ ທຳລາຍຢ່າງລວງຫລາຍ ແຕ່ຕົວເລກທີ່ລາຍງານອອກມາພັດມີຈຳນວນຫລາຍ.  ສະນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາເບິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະ ການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!