Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພາກລັດ ສູ້ຊົນປະຕິບັດຄາດໝາຍ ດ້ານສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ

ທິດ​ທາງ​ໜ້າ​ທີ່​ລວມ ​ແລະ ຄາດໝາຍ​ໃຫຍ່​ສໍາລັບ​ໄລຍະ​ແຕ່ປີ 2016-2020 ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມໃຫຍ່​ ຄັ້ງ​ທີ X ຂອງ​ພັກ ​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້, ນອກ​ຈາ​ກຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ ​ແລ້ວ;

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!