Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ສັບພະຄຸນໝາກເຟືອງ

ກິນ “ໝາກເຟືອງ” ຊ່ວຍຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ.

"ໝາກເຟືອງ" ເປັນໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານອີກຊະນິດໜຶ່ງຂອງ ລາວ ເຊິ່ງມີ ວິຕາມິນ C ຫຼາຍ ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການຂອງ ໂຣກເລືອດອອກຕາມຫວ່າງແຂ້ວ, ມັນມີປະລິມານພະລັງງານນ້ຳຕານ ແລະ ທາດເກືອຕ່ຳ ຈຶ່ງເໝາະແກ່ການກິນເພື່ອຄຸມນ້ຳໜັກ, ຄວບຄຸມນຳ້ຕານໃນເລືອດ ຫຼື ຫຼຸດຄວາມອ້ວນໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ໝາກເຟືອງ ຍັງມີກົດໝາກໄມ້ຫຼາຍ, ສາມາດໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມຂອງເຄື່ອງສຳອາງ ຊ່ວຍຊຳລະລ້າງຜິວກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດສິວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!