Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ

ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນຜູ້ພັດທະນາທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ-ເຂດໂລຊິດສະຕິກ

ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ ວາງໃຈຈາກລັດຖະບານລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!