Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ສຸດຍອດນິທານພື້ນເມືອງແຫ່ງການພັດທະນາສະຕິປັນຍາ

ນິທານສຽວສະຫວາດ ສຸດຍອດນິທານພື້ນເມືອງແຫ່ງການພັດທະນາສະຕິປັນຍາ

ມີກະກຸນກະດຸມພີ ຜົວເມຍຄູ່ຫນຶ່ງຕັ້ງເຮືອນຊານຢູ່ໃນນະຄອນພາລານະສີ ກະດຸມພີຜົວເມຍຄູນັ້ນມີລູກຊາຍຢູ່ສອງຄົນຜູ້ອ້າຍຮູ້ວ່າ ທ້າວສີສະຫລຽວວ ຜູ້ນ້ອງຊືວ່າ ທ້າວສຽວສະຫວາດ ເມື່ອທ້າວສຽວສະຫວາດໃຫ່ຍມາ ໄດ້ 10 ປີ ກະດຸມພີຜູ້ພໍ່ເຫັນວ່າ ຕົນເຖົ້າແກ່ໃກ້ຈະເຖິງ ຄວາມຕາຍແລ້ວ ຈິ່ງເອີ້ນລູກທັງສອງມາສັ່ງສອນ ແລະ ມອບເຮືອນສອງຫລັງໃຫ້ແກ່ລູກຄືຫລັງຫນຶ່ງເກົ່າ ແລະ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!