Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ສູນສະຖິຕິ

ສູນສະຖິຕິຄາດ! ລາຄາສິນຄ້າລາຄາສິນຄ້າຍັງມີແນວໂນ້ມສູງຂຶ້ນ.

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຄາດການໄວ້ວ່າ ໃນຕໍ່ໜ້າສະພາບລາຄາສິນຄ້າ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ທັງຄວາມສາມາດໃນການແຊກແຊງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຜະລິດພາຍໃນ ທີ່ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກອື່ນໆ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!