Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ສ້າງລາຍຮັບ

ດ່ານພາສີສາກົນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ-ອຳເພີຊຽງຂອງ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໄດ້ 72,4 ຕື້ກີບ

ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ IV ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສປປ ລາວ-ອຳເພີຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍປະ ເທດໄທ ໂດຍມີດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ, ດ່ານປະເພນີຂຶ້ນກັບ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ-ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!