Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ສປປລາວ

ສປປລາວ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເກີນຂອບເຂດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ

ປັດຈຸບັນ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສັງຄົມທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ການບໍລິໂພກສື່ອອນລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!