Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ຫວຍ

ຊາວເນັດໃນ ສປປລ.ລາວ ຫາຍຄວາມສົງໄສ ໄທຢືນຢັນ ຫວຍ 90 ລ້ານ ຮັບໄປຮຽບຮ້ອຍ

ຈາກທີ່ມີຂ່າວວ່າ ຄົນລາວເຮົາ ຂັບລົດຫຼູໄປຊື້ຫວຍຢູ່ໃນຈງັຫວັດອຸດອນ, ປະເທດໄທ ແລ້ວຖືກລາງວັນ 90 ລ້ານນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງວິພາກວິຈານ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ຂ່າວນີ້ອາດຈະປອມ! ເພາະວ່າຂ່າວໃນລັກສະນະນີ້ໃນປະເທດໄທ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຫວຍມັກໃຫ້ຂໍ້ມູນຕົວະຕະຫຼອດ! ນອກຈາກນີ້,ຍັງມີຜູ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອີກວ່າ ຂ່າວນີ້ບໍ່ໜ້າຈະເປັນຄວາມຈິງ ເພາະວ່າທາງລັດຖະບານໄທໃຫ້ແຍກຂາຍຫວຍ ເນື່ອງຈາກ,ຕ້ອງການໃຫ້ແຈກຢາຍໄປຫຼາຍຈັງຫວັດ ຖ້າໃຜຝ່າຝືນຈະຖືກຕັດອອກຈາກໂຄວ໌ຕ້າ ບໍ່ໄດ້ຂາຍອີກຕະຫຼອດໄປ. ຄົນລາວຈຳນວນໜຶ່ງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!