Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ຫັດຖະກຳຊົນເຜົ່າລາວ

ລາວ ເລັ່ງສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫັດຖະກຳຊົນເຜົ່າ ສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ

ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ມິສທິນກ້າວໜ້າລາວ ຈຳກັດ ຈະຈັດງານສັບປະດາຫັດຖະກຳຊົນເຜົ່າ (Lao Ethnical Crafts Week), ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-18 ກັນຍາ 2022 ນີ້, ຢູ່ສູນການຄ້າພາກຊັນ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫັດຖະກຳຊົນເຜົ່າໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດ ນັບມື້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໃຫ້ມີໂອກາດນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນອອກໄປສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!