Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ຫັດຖະສິນ

SACICT ສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາສິລະປະຫັດຖະກຳ ຜ່ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານຫັດຖະສິນໃນວັດທະນະທຳຮ່ວມ

ໃນວັນທີ 20 ມີນາ, ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສູນສົ່ງເສີມສິນລະປະຊີບລະຫວ່າງປະເທດ (ອົງການມະຫາຊົນ) ຫຼື SACICT ນໍາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານຫັດຖະສິນໃນວັດທະນະທຳຮ່ວມ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!