Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ຫ້ອງທົດລອງ

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ໂຄງນີ້ການເພື່ອປັບປຸງການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການສ້າງມູມອ່ານ, ການແຈກຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້, ການສ້າງກິດຈະກຳ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ໜັງສື, ການຝຶກອົບຮົມຄູ, ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!