Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ຫໍພຣພບາງ

ຫໍພຣະບາງ ວຽງຈັນ ທີ່ວັດອິນແປງ ມະຫາວິຫານ

#Culture | “ຫໍພຣະບາງ” ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ວັດອິນແປງ ມະຫາວິຫານ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄຫມເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ມະຫາຣາຊ ເຊິ່ງຫຼົງເຫຼືອຈາກການຈູດເຜົາ ເມືອງວຽງຈັນ ໃນສະໄໝທີ່ ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ຕົກເປັນປະເທດສະຣາຊ ໃຫ້ແກ່ສະຫຍາມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!