Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ອະສັງຫາລິມະຊັບ ໃນ ສ​ປ​ປ.​ລາວ ຍັງຢູ່ແບບແຈກກະ​ຈາຍ

ການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວຍັງມີລັກສະນະຢູ່ແບບແຈກຢາຍຢູ່ແຕ່ລະຈຸດແຕ່ລະມູມຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຈົ້າຂອງດິນ ແລະ ນາຍທຶນຜູ້ມາຊື້ດິນ, ມີການແບ່ງ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!