Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ອານຸລັກສັດ

ເຊັນສັນຍາໂຄງການມູນນິທິອານຸລັກສັດແລະສິ່ງແວດລ້ອມລາວ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງໄຊຍະບູລີຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງແຂວງກັບໂຄງການສູນມູນນິທິອະນຸລັກສັດ ສີວິໄລທ່ອງທ່ຽວຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການມູນນິທິອານຸລັກສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລາວຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການແບບອານຸລັກສັດບ້ານ-ສັດປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສັດປະເພດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ດີ ເປັນຕົ້ນການໃຫ້ອາຫານ, ການປິ່ນປົວສັດເວລາເຈັບເປັນ, ມີການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ, ຊ່ວຍ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!