Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ອຸບາສົກ

ຊາວພຸດຕ້ອງມີ! ຄຸນສົມບັດທີ່ດີຂອງອຸບາສົກໃນພຸດທະສາສະໜາ

ສົມບັດຂອງອຸບາສົກ 5 ປະການ 1. ມີສັດທາ2. ມີສິນບໍລິສຸດ (ສີລ 5)3. ບໍ່ຖືມຸງຄຸນ ຕື່ນຂ່າວ ຄືໃຫ້ເຊື່ອເລື່ອງກັມຂອງຕົນ ບໍ່ເຊື່ອມຸງຄຸນພາຍນອກ4. ບໍ່ສະເແຫວງຫາບຸນນອກພຸດທະສາສະນາ5. ບຳເພັນບຸນແຕ່ໃນພຸດທະສາສະນາ ອາຊີບທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ 5 ປະການ 1. ຄ້າຂາຍເຄື່ອງປະຫານ2. ຄ້າຂາຍມະນຸດ3....

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!