Tag: ອົງການຊາຍຟັນ (ChildFund)

ອົງການ ຊາຍຟັນ ລາວ (Child Fund Laos) ສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫຼື່ອ ໂຄງການ ສ້າງຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງເດັກ ໃນລາວ.

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳ “ໂຄງການ ສ້າງຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງເດັກ” ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ 10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການຊາຍຟັນ (ChildFund) ປະຈໍາລາວ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດຈໍານວນ 42,500 ໂດລາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!