Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

Tag: ຮັກໃຜກໍຮັກໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມບອກຮັກຕົນເອງນຳເດີ

ຮັກໃຜກໍຮັກໄດ້ແຕ່ຢ່າລືມຮັກຕົນເອງນຳເດີ

ຈາກການສອບຖາມຄົນໂສດຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ຊີວິດໂສດບໍ່ໄດ້ເຫງົາສະເໝີໄປ ເພາະຄວາມສຸກຫຼືຄວາມທຸກ ບາງເທື່ອກໍເກີດຈາກຕົວເຮົາເອງ ບໍ່ຫວັງຫຼາຍກໍບໍ່ເຈັບຫຼາຍ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນກໍເຫັນຄົນທີ່ເປັນໂສດຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນໂສດແບບຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕັ້ງໃຈກໍຕາມ ເພາະຄວາມສຸກສ້າງຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮັກກັບຕົນເອງເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!