Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ະນາມເຈົ້າຍິງແຫ່ງຫຼວງພະບາງ

ມາຮູ້ຈັກ “ດາຣາ” ຊື່ເອີ້ນ ຫຼື ພະນາມເຈົ້າຍິງແຫ່ງຫຼວງພະບາງ

ຕະຫລາດດາຣາ ຫລືຕະຫລາດເຊົ້າຫລວງພຣະບາງ ແມ່ນໄດ້ນາມຂອງເຈົ້າຍິງດາຣາ ເຊິ່ງເພິ່ນເປັນລູກສາວຂອງເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີຼສະຫວ່າງວັດທະນາ ກັບເຈົ້າມະເຫສີຄຳຜຸຍ. ຕະຫລາດດາຣາ ຫລືຕະຫລາດເຊົ້າແຫ່ງນີ້ ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ດິນໃນບໍລິເວນແຫ່ງນີ້ ເປັນດິນຂອງສະເດັດອົງມຸງກຸດ ວົງສະຫວ່າງ ແລະດິນຂອງວັດຮ່າຢອງ ( ຂາມຢ່ອງ ) ຊື່ວັດດັ່ງກ່າວ ເປັນຊື່ວັດຂອງຄົນທີສ້າງວັດແຫ່ງນີ້...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!