Tag: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1

ສະຫຼອງການນໍາໃຊ້ລະບົບສາຍພານໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ ທີ່ປຶກສາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ກ່າວວ່າ: ລະບົບສາຍພານນີ້ ຈະຊ່ວຍເລັ່ງຄວາມໄວໃນການເທເບຕົງອັດແຮງ (RCC)

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!