Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: ເຂົ້າຈີ່

ເຈົ້າເຄີຍກິນເຂົ້າຈີ່ ຕັ້ງແຕ່ລາຄາກ້ອນເທົ່າໃດ.

ຍ້ອນກັບໄປໃນສະໄໝທີ່ຍັງບໍ່ມີບໍລິການສົ່ງອາຫານ ມີອາຊີບເກົ່າໆທີ່ເກືອບຈະຖືກລືມໄປແລ້ວ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຂີ່ລົດຂາຍເຂົ້າຈີ່ ບາງຄົນກໍຂີ່ລົດຖີບ ຫຼືລົດຈັກ ອ້ອມໄປແຕ່ລະເຂດແລ້ວແບບແກເພື່ອເອີ້ນໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າ ລົດຂາຍເຂົ້າຈີ່ມາແລ້ວ ເຊິ່ງໃຜທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຈະຮູ້ວ່າ ສຽງເປັນແບບໃດເພາະມີເອກະລັກຢູ່ທີ່ສຽງ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກສຽງ ລໍ້ກະລິ່ງ ຫຼືສຽງລົດກະແລ້ມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!