Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ເຂົ້າຊອຍສູດບູຮານ

ໄອເດຍດີ! ປະຍຸກເມນູໃໝ່ ຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍ 

“ເຂົ້າຊອຍ” ຖືວ່າເປັນອາຫານຍອດນິຍົມ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ ແຕ່ທີ່ຢາກນຳສະເໜີໃນມື້ນີ້ແມ່ນເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດດັ້ງເດີມ ທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນຍ່າ ເຊິ່ງມີຣົດຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລັກບໍ່ຄືໃຜ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ, ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ມີການນຳເອົາໜ້າເຂົ້າຊອຍ ມາປະຍຸກໃສ່ກັບເມນູອາຫານຍຸກໃໝ່ຂຶ້ນມາຫຼາກຫຼາຍເມນູ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຂົ້າຜັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ, ຜັດຊີອິ້ວ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ, ເຂົ້າຊອຍພັນ ແລະ ເມນູອື່ນໆອີກ ທີ່ສື່ເຖິງຣົດຊາດຂອງໜ້າເຂົ້າຊອຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!