Tag: ເຂົ້າຊອຍ ເມືອງສິງ

ເຂົ້າຊອຍ ເມືອງສິງ ເອກະລັກອາຫານ ຫຼວງນ້ຳທາ.

ຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່, ມີຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ, ນອກຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າແລ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຍັງມີອາຫານທີ່ຂຶ້ນຊື່ທີ່ໃຜໄດ້ໄປແວ່ແລ້ວຕ້ອງກິນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນສະແດງວ່າບໍ່ຮອດ ຫຼວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື: ເຂົ້າຊອຍຫຼວງນ້ຳທາ. ຈົນຕິດຢູ່ໃນຄໍາຂວັນຂອງແຂວງ: “ບັ້ນຮົບຫຼວງນ້ຳທາ ພະທາດໃຫຍ່ຊຽງເປງ ຊາບຊຶ້ງວັດທະນາທຳຫຼາຍເຜົ່າ ເຂົ້າຊອຍແຊບເມືອງສິງ ລິງລາຍແພໄໝມ້ອນ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ”.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!