Monday, July 15, 2024
Lenovo

Tag: ເຂົ້າໜົມປ່ານ

ບ້ານຊຽງຫວາງ ຕົ້ນຕຳລັບການເຮັດ “ເຂົ້າໜົມປ່ານ” ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ຖ້າເອີ່ຍເຖິງ “ເຂົ້າໜົມປ່ານ” ຊາວແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຈະຮູ້ດີວ່າ ເຂົ້າໜົມປ່ານທີ່ແຊບ ແລະ ເປັນຕົ້ນຕຳລັບ ແມ່ນຕ້ອງມາຈາກບ້ານ ຊຽງຫວາງ, ເມືອງ ໜອງບົກ ເທົ່ານັ້ນ! ເພາະບ້ານດັ່ງກ່າວ ເປັນບ້ານທີ່ມີປະຫວັດການເຮັດເຂົ້າໜົມປ່ານມາແຕ່ດົນແລ້ວ ຊຶ່ງແມ່ນຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ອົບພະຍົກມາຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!