Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ເຂົ້າໜົມຫວານບຸນເພັງ

ບຸນເພັງ ໂນຕະວັນ ຜູ້ສືບທອດເຂົ້າໜົມລາວລຸ້ນທີ່ 3

ເຂົ້າໜົມຫວານ ເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງ ທີຫາລ້ຽງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ, ໃຫ້ມີກິນ, ມີຢູ່ ແບບສະດວກສະບາຍຂື້ນ ແລະ ສ້າງເນື້ອສ້າງໂຕໃຫ້ຄອບຄົວເຮົາໄດ້ ທ້າວ ບຸນເພັງ ໂນຕະວັນ ຜູ້ສືບທອດເຂົ້າໜົມລາວລຸ້ນທີ່ 3 ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອິນໄຊຣລາວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!