Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

Tag: ເຈັບຫົວ

3 ສັນຍານ ເຕືອນສຸຂະພາບ

ຫຼາຍທ່ານມັກພົບບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບເລັກໆ ໜ້ອຍໆ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງເຈັບປ່ວຍຫຍັງແທ້ ເພາະມັນບໍ່ຄ່ອຍສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນແບບຊັດເຈນ ເຊິ່ງສັນຍານເຕືອນຕໍ່ໄປນີ້ ອາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ທ່ານປັບປຸງໂຕເອງຂະໜານໃຫຍ່ ກ່ອນທີ່ບັນຫານ້ອຍໆ ຂອງທ່ານຈະລຸກລາມໃຫຍ່ຂຶ້ນ.   ເຈັບຫົວເປັນປະຈຳ:  ອາການເຈັບຫົວເປັນສັນຍານ ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຟ້ອງຮ່າງກາຍວ່າ ທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນພາວະບໍ່ປົກກະຕິ ຊຶ່ງສາເຫດຫຼັກມາຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ອາດເກີດຈາກການດື່ມກາເຟ ແລະ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!