Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ເຈົ້າອະນຸວົງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈັດພິທີທາງສາສະໜາ ເພື່ອເທທອງຫຼໍ່ໝວກເຈົ້າອະນຸວົງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຈັດພິທີທາງສາສະໜາ ເພື່ອເທທອງຫຼໍ່ໝວກເຈົ້າອະນຸວົງ ເພື່ອເປັນການສ້າງສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ ແລະ ລະນຶກເຖິງການເສຍສະຫຼະຂອງເຈົ້າອະນຸວົງ ເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ປະຫວັດສາດ ຕອນ ເຈົ້າອະນຸວົງ ໄດ້ຮັບສະຖາປະນາເປັນອຸປະຮາດ

ສົມເດັດພະເຈົ້າອະນຸວົງໄດ້ລົງໄປຢູ່ກຸງເທບ ແຕ່ພະຊົນໄດ້ 11 ປີ ແລະ ໄດ້ທົງສຶກສາວິຊາການຕ່າງໆຮ່ວມກັບບັນດາພະລາຊະໂອລົດ ພະລາຊະວັດ ດາ ຂອງພະເຈົ້າແຜ່ນດິນສະຫຍາມໃນພະບໍລົມມະຫາລາຊະວັງ ຕະຫຼອດມາ ຈົນພະຊົນມາຍຸໄດ້ 27 ປີ. ເນື່ອງຈາກພະອົງໄດ້ປະທັບຢູ່ໃນກຸງເທບເປັນເວລາເຫິງນານເຖິງ 16 ປີ ພະອົງຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ເຫັນແບບຢ່າງຂະນົບທໍານຽມແລະຄຸ້ນເຄີຍຮັກແພງກັບບັນ ດາເຈົ້ານາຍເຊື້ອວົງກະສັດສະຫຍາມເປັນອັນມາກ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!