Thursday, April 18, 2024
Lenovo

Tag: ເຊເວັ່ນ ອີເລຟເວັ່ນ

ມີເຮ…. ປາກເຊມີເຊເວັ່ນ ອີເລຟເວັ່ນ ຍົກລະດັບພາບລັກທີ່ທັນສະໄໝຮ່ວມໃຈຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ

ເຊເວັ່ນ ອີເລຟເວັ່ນ ສາຂາບ້ານສະໜາມໄຊ ໃນນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ຖືເປັນສາຂາທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕ່າງແຂວງສາຂາທຳອິດໃນ ສປປ. ລາວ ຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍລິສັດ ຊີພີ ອໍລ໌ ລາວ ຈຳກັດ. ໃນກຸ່ມຊີພີ ອໍລ໌ ໄດ້ເປີດດຳເນີນການຮ້ານຄ້າ ເຊເວັ່ນ ອີເລຟເວັ່ນ ມາແລ້ວ 3 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວວງວຽງຈັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!