Saturday, April 13, 2024
Lenovo

Tag: ເດນິໂຊແວນ

ໂລກຍັງສົງໄສ! ມີມະນຸດເດນິໂຊແວນ ໃນລາວ ແທ້ຫຼືບໍ່?

ຫຼັງຈາກຈາກຄະນະສຳຫຼວດຂຸດຄົ້ນພົບແຂ້ວມະນຸດບູຮານ 1 ເຫຼັ້ມ ທີ່ຜາງູເຫົ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້າແອດ ພູເລີຍ ແຂວງ ຫົວພັນ ເມື່ອປີ 2018 ເຊິ່ງໄດ້ຄາດການໃນຕອນນັ້ນວ່າ ໜ້າຈະເປັນແຂ້ວຂອງມະນຸດ ເດນິໂຊແວນ (Denisovan) ແຕ່ໄດ້ຍຸດຕິໂຄງການສຳຫຼວດໄປຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!