Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ເຕັກນິກຝຶກສະໝອງ ໃຫ້ຄິດເກັ່ງ

ເຕັກນິກຝຶກສະໝອງ ໃຫ້ຄິດເກັ່ງ

ວິທີງ່າຍໆ ໃນການບໍລິຫານສະໝອງຊີກຂວາ (ການໃຊ້ຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮູ້ສຶກ) ແລະຊີກຊ້າຍ (ການໃຊ້ເຫດຜົນ) ກໍຄື ໃຫ້ຝຶກຂີດຂຽນອັນໃດກໍໄດ້ ໂດຍໃຊ້ທັງມືຂ້າງທີ່ຖະໜັດ ແລະບໍ່ຖະໜັດ ແລ້ວສະໝອງຈະປະສານງານກັນໄດ້ດີ. ຕໍ່ໄປຄືເຕັກນິກເລັກໆນ້ອຍໃນການຝຶກສະໝອງໃຫ້ຄິດເກັ່ງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!